Слънчевата педагогика представлява система от принципи и методи, които могат да бъдат условно разделени на теоретична и практическа част.

Педагогическата система на слънчевата педагогика включва отделни направления за изучаване, които са обединени помежду си. 

ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ СЛЕД ОБУЧЕНИЕТО

Преминалите обучението получават знания и придобиват умения за:

Образователните периоди в живота на детето; Темпераментите и тяхната роля в обучението и възпитанието; Възможност за ранно разпознаване на качествата и характера на подрастващите; Практическо приложение на методите и упражненията от слънчевото възпитание; задълбочени познания за природосъобразния начин на живот; Ролята на музиката в живота на детето и приложението ѝ в обучението и възпитанието; Разработване на педагогически уроци, учебно съдържание и др.