Частно основно училище „Изгрев“ е открито през 2015 г.; провежда своята дейности в изпълнение на държавните образователни стандарти и учебни програми, съчетани с принципите за природосъобразен и здравословен начин на живот.

Иновации и качество в обучението и възпитението.

Интерактивно се прилагат методите на слънчевoтo възпитание и обучение, основани върху хармонията и свободното общуване между учители и ученици, между хората и природата. Децата да започват деня с музика, дихателни и гимнастически упражнения и Паневритмия.

Училище „Изгрев“ има мисията да създаде хармонично и природосъобразно пространство за обучение и възпитание на децата в предучилищна и училищна възраст.

За повече информация може да посетите сайта на ЧОУ “ИЗГРЕВ”:

www.izgrevou.com

Детска школа „Изгрев“ предоставя услуги в образователно-възпитателната сфера,  посредством методите на слънчевата педагогика и нейното приложение чрез иновативния образователен модел “Обучение чрез възпитание”;

Подпомага развитието на децата чрез грижата на родителите и педагозите; чрез организиране на хармонична педагогическа среда; популяризиране на педагогическия опит и общуването с природата, и др., както и подготовка за училище.

Организира и провежда своята основна дейност с деца от 2 до 6-годишна възраст, като осигурява необходимата материално-техническа база и персонал за нормалното протичане на възпитателния процес.
Дейността и организацията на работа в Детска школа “Изгрев” включват:

 • Ранно възпитание на здравословни навици – гимнастически и дихателни упражнения
 • Паневритмия
 • Възпитание в ценности за прирородосъобразен начин на живот
 • Специални музикални занимания
 • Подкрепа и признание към индивидуалността на всяко дете
 • Хармонична комуникация между децата и учителите
 • Общуване с нулеви нива на агресия
 • Работа с учебни помагала одобрени от МОН
 • Разнообразни учебни материали – образователни, природни и творчески
 • Ежедневни разходки сред природата
 • Плавна адаптация
 • Индивидуална диагностика на качествата на характера на детето, чрез авторско мобилно приложение, до което имат свободен достъп и родителите
 • разнообразни допълнителни дейности (танци, актьорско майсторство, музикални инструменти)За повече информация може да посетите сайта:
  www.detska-shkola-izgrev.com