Дарителството е извор, който носи радост и благословение за всички!

Благодарим Ви за подкрепата!

Дарените от Вас средства съдействат за организиране и провеждане на обучения, мониторинг и методическа подкрепа, разработване и разпространение на дидактически материали за постигане целите на фондацията.

Банкова сметка:

Ф-я СлънчеВО     BG62BPBI88981030826901

Дарение през PayPal