Методи на слънчевата педагогика – (практика)
Образи и символи в педагогическата (възпитателната) практика
Разработване на педагогически уроци и учебно съдържание
Музика и музикални упражнения в обучението и възпитанието – (практика)
Гимнастически и дихателни упражнения на слънчевата педагогика в обучението и възпитанието (практика)
Отношенията учител – ученик – родители
Педагогически (възпитателни) казуси
Формуляр за тематичен (специален) семинар: https://forms.gle/iWBVxrHnqtMjh3rX8