За индивидуално обучение, за организирани групи в училища, образователни и други институции.

Комплексно представяне на образователния модел, практическа демонстрация на методите и упражненията от слънчевото обучение и възпитание, чрез присъствена или онлайн форма