За индивидуално запознаване, за организирани групи в училища, образователни и други институции.

Първоначално представяне на образователния модел, практическа демонстрация на методите и упражненията от слънчевото обучение и възпитание, чрез посещение на място или в наета за целта зала.

Формуляр за първоначална презентация: https://forms.gle/9x79ArL2o6Dq36xK8

Предложените дати и часове се съгласуват допълнително.