Обучение по паневритмия

When

октомври 19, 2023 - март 21, 2024    
6:30 pm - 7:30 pm
Обучение за учители и родители в теорията и практиката на Паневритмията;
Практическа демонстрация и разучаване на упражненията;
Методически насоки за преподаване на Паневритмията в различни учебни форми
Паневритмията е система от гимнастически музикални упражнения, които се изпълняват по двойки /от 22 март до 22 септември/ – групово, на открито и винаги в съчетание с хармонизираща психиката музика. Тя съчетава по уникален начин оздравителното и възпитателното влияние на ритмичното движение, музиката, поезията, общуването с приятели и контакта с природата (по-чист и естествено йонизиран въздух, антидепресивно и стимулиращо имунитета влияние на слънчевата светлина, вятъра и т.н.). Паневритмията е създадена от известния български теолог, педагог и духовен учител Петър Дънов и се практикува у нас и по света над 70 години.
Съвременните научни изследвания доказват, че дори началното обучение по Паневритмия има изразен благотворен ефект върху психичното и физическото състояние на деца и възрастни. Началното обучение по паневритмия при деца развива свойствата на вниманието – устойчивост и превключване; развива обема на краткотрайната слухова памет; увеличава бързината за решаване на невербални интелектуални задачи; съхранява активността и повишава психичната устойчивост, възпитава в правилно телодържание, подобрява силата на някои мускулни групи.
Лектори:
Слав Славов
Светла Славова