Слънчева педагогика

СЛЪНЧЕВА ПЕДАГОГИКА У ДОМА

Образованието не се ограничава само до класната стая или в детската градина. Родителите играят ключова роля в развитието на своите деца и могат успешно да приложат принципите на Слънчевата педагогика у дома. Ето няколко съвета как да го направите:

СЪЗДАЙТЕ ОБОГАТЕНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА У ДОМА:

“Във всяка къща трябва да има едно свято място, където да се четат свети книги, да се пее, да се мисли и да се работи.” – Учителя Петър Дънов

Уредете уютен кът, където Вашето дете може да чете, да рисува, да мисли и да се учи, като в този кът задължително трябва да има присъстват природни обекти – камъчета, пръчки, кестени, желъди, шишарки и др.

ИНТЕГРИРАЙТЕ МУЗИКАТА И ИЗКУСТВОТО В ЕЖЕДНЕВИЕТО:

“Музиката е един от най-мощните методи за възпитание на човешката душа.” – Петър Дънов

Пускайте красива музика у дома, насърчавайте децата да пеят, да танцуват и да се изразяват чрез изкуство.

СВЪРЗВАНЕ С ПРИРОДАТА:

“В природата всичко е свързано в живота на една Разумна и обединяваща същност.” – Петър Дънов

Провеждайте време на открито, обсъждайте природните явления и възпитавайте уважение към природата. Използвайте символите на природата, като пожелавате по следния начин:

🌞 Бъдете твърди като камъка;

🌞 Бъдете меки като водата;

🌞 Бъдете сладкогласни като птиците;

🌞 Бъдете светли като Слънцето;

🌞 Бъдете топли като огъня;

🌞 Бъдете плодородни като почвата;

🌞 Бъдете подвижни като въздуха;

Правете така и ще видите какво ще стане, когато децата пораснат.

ДИХАТЕЛНИ И ГИМНАСТИЧЕСКИ УПРАЖНЕНИЯ:

“Чрез правилното дишане и гимнастика, човек може да развие силната воля и добро здраве.” – Петър Дънов

Включете прости дихателни и гимнастически упражнения в ежедневните дейности на децата, за да подпомогнете тяхното физическо и психическо развитие.

Предиобед се приема въздух през лявата ноздра, задържа се и после се изпуска през дясната. Следобед е обратно.

РАЗГОВОРИ И ДИСКУСИИ:

“Доброто възпитание се състои в това да можеш да въздействаш върху ума и сърцето на детето.” – Петър Дънов

ВЪЗПИТАНИЕ НАСЪН

Водете значими разговори с децата си, бъдете отворени за техните въпроси и мисли, говорете им когато спят и им пожелавайте всичко най-красиво и добро, което носят в себе си, да го проявят в живота си. Това има мощно възпитателно въздействие.

Във Вашия дом може да се създаде среда, която отговаря на принципите на Слънчевата педагогика. По този начин допринасяте за хармоничното развитие на Вашите деца. Вие сте техният първи учител.