Слънчева педагогика

СИМВОЛИТЕ В СЛЪНЧЕВАТА ПЕДАГОГИКА

Нашата мисия, като учители и родители е да въведем децата в света на символите, които са огледало на вътрешния живот и средство за разбиране на околната действителност. Символите в Слънчевата педагогика, както ги разяснява Учителят Петър Дънов, са ключ към по-дълбокото разбиране на себе си и света.

СИМВОЛЪТ НА ДЪРВОТО – ОГЛЕДАЛО НА РАЗВИТИЕТО:

“Дървото символизира живота и развитието на душата.” – Петър Дънов

Дървото учи на устойчивост и постоянно развитие, отразяващо пътя на всяко дете в училището и у дома.

 

ПЕПЕРУДАТА – ПРЕОБРАЗЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ:

“Преобразяването на пеперудата е пример за вътрешната промяна и растеж на човешката душа.” – Петър Дънов

Този символ помага на децата да разберат концепцията за промяна и растеж в живота и възпитанието.

 

ЦВЕТЕТО – РАЗКРИВАНЕ НА ВЪТРЕШНИЯ ПОТЕНЦИАЛ:

“Цветето представлява разкриването на вътрешните качества и потенциал на човека.” – Петър Дънов
Цветето е символ на красотата и разнообразието на човешката душа, което учителите и родителите насърчават у децата.

 

ПТИЦАТА – СВОБОДА НА МИСЪЛТА:

“Птицата ни учи на свободата на мисълта и духа.” – Петър Дънов

Птиците представят стремежа към високите идеали и свободата на духа, която учителите и родителите трябва да развиват при децата.

 

РОЛЯТА НА УЧИТЕЛИТЕ И РОДИТЕЛИТЕ:

Учителите и родителите играят ключова роля в това да помогнат на децата да разберат и приложат символите в своя живот. Те са водачи в това пътуване, показващи как символите отразяват дълбоките уроци на живота и как могат да бъдат използвани за развитие на ума и сърцето.

Символите развиват естествената доброта, която е вложена във вътрешното естество на човека.

 

НА НИВАТА

На английски език „say“ означава – „кажи“. На български „сей“ – означава да посееш нещо. Да кажеш нещо навреме и намясто – това означава да посееш доброто семе. Кажи и не се страхувай, доброто семе, т.е. добрата дума винаги покълва и дава плод.

Учените наричат вдлъбнатите места на мозъка – бразди. Значи, мозъкът е нива, която може да засеем. От нас зависи! Човешкото съзнание има четири естества:

🌞 Камък: твърдо и упорито. Ако го срещнеш, заобиколи го.

🌞 Растение: то расте, развива се, цъфти, връзва и дава плодове. Поливай го и го дръж на слънце.

🌞 Животно: подвижно, инстинктивно. Трябва да се дресира, за да го владееш.

🌞 Човек: разумно, красиво и добро. Единственото, което може да се възпитава. Говори на него.

 

Чрез символите в Слънчевата педагогика, ние създаваме богата и смислена образователна среда, която подпомага децата да разберат и ценят дълбокия смисъл на живота, и да развият своите уникални качества и потенциали.