Слънчева педагогика

РИТЪМЪТ НА УЧЕНЕТО: МУЗИКАТА И ДВИЖЕНИЕТО СА КЛЮЧ КЪМ ОБРАЗОВАНИЕТО

В нашето бързо и технологично ежедневие, понякога забравяме за най-естествените човешки изразни средства – музиката и движението. Ние се стремим да възпитаваме децата не само в академичния аспект, но и да развиваме тяхната душевност и физически потенциал. Тук, под вдъхновението на слънчевата педагогика, музиката и движението заемат централно място в нашата учебна програма.

МУЗИКАТА:

“Ако в съвременното училище учителите внесат музиката, то много препятствия ще се отстранят.” – Учителя Петър Дънов.

Нашите ученици се научават да изразяват и разбират емоциите чрез музикалното образование, което обогатява тяхната способност да учат и да възприемат света – те изучават музиката като учебен предмет от учебния план; представят се като инструменталисти на пиано, китара, цигулка и флейта

ЗНАЧЕНИЕ НА ДВИЖЕНИЕТО И ГИМНАСТИКАТА:

Важността, която се влага във всяко движение, и силите, които се събуждат чрез този или онзи вид движение – това е новата философия на възпитанието и обучението.

В ЧОУ „Изгрев“, ние включваме специални гимнастически упражнения, които действат възпитателно и елементи на Паневритмията, за да насърчим физическото развитие и координация на децата, както и да подобрим тяхната концентрация и умения за работа в екип.

ИНТЕГРАЦИЯ НА СЛЪНЧЕВАТА ПЕДАГОГИКА:

Музиката и движението не са просто учебни предмети, а начин на живот. Интегрирайки тези елементи в ежедневието на децата, ние се стремим да развием тяхното умствено, емоционално и физическо здраве, като същевременно създаваме забавна и стимулираща образователна среда.

Създавайки условия, където музиката и движението са част от ежедневните дейности, обогатяваме учебния процес и подпомагаме израстването на щастливи и хармонични личности.