Слънчева педагогика

ВЪВЕДЕНИЕ В СЛЪНЧЕВАТА ПЕДАГОГИКА: ОСНОВИ И ПОЛЗИ ЗА ВАШЕТО ДЕТЕ 

В частно основно училище „Изгрев“ прилагаме Слънчевата педагогика – подход към образованието, вдъхновен от философията и учението на Учителя Петър Дънов📚, адаптирано по уникален начин, в подкрепа изпълнението на учебните програми и ДОС на Министерството на образованието. Този подход обединява физическото, емоционалното и духовното развитие на децата, което е от съществено значение за тяхното всестранно възпитание и образование.

Слънчевата педагогика се фокусира върху:

Цялостното развитие: Подчертава значението на баланса между ум, сърце и воля, като съчетава академични знания с изкуства, музика и физически упражнения;

Високи постижения в обучението, което се провежда в сигурна и спокойна среда, и носи удовлетворение и радост за деца, родители и учители;

Свързаността с природата и околната среда: Учи децата да уважават природата, като провежда образователни дейности на открито и насърчава екологично мислене;

Развитието на добродетелите: По думите на Учителя Петър Дънов, „Добродетелта е светлината на човека“ и е основа за изграждане на хармонични междуличностни отношения.

Учебният ден и програма в Училище “Изгрев” 

Учебният ден в “Изгрев” е с продължителност от 8:30 до 16:30 ч. Програмата включва както задължителните общообразователни предмети, така и свободноизбираеми дейности. От 14:30 ч. са предвидени допълнителни занимания за самоподготовка, спорт и ателиета.

Педагогическият подход съчетава класическите изисквания с иновативни методи и практики, които са насочени към индивидуалните нужди на всяко дете, чрез единствената педагогическа диагностика, разработена специално за слънчевата педагогика – мобилно приложение за възпитание (PWA Sun pedagogy);

Слънчевата педагогика включва: Паневритмия, музикален модул, дихателни и специални комплекси гимнастически упражнения, които възпитават, закаляват и укрепват характер;

Ползи за децата и учениците:

– Усилване на креативността: Чрез артистични и музикални дейности децата развиват своята креативност и изразителност

– Емоционално балансиране: Програмите и дейностите помагат за развитието на силна емоционална интелигентност;

– Връзка с природата: Редовните дейности на открито помагат на децата да изграждат устойчиво мислене и уважение към природата.

В нашата образователна философия е заложено следното: „Всеки учител трябва да внесе в душата на детето онова, което може да го направи гражданин на една общонародна държава.“

В училище „Изгрев“ и детска школа “Изгрев”, ние се стремим да възпитаваме деца, които ценят добротата, сътрудничеството и мъдростта.