Слънчева педагогика

ФОНДАЦИЯ “СЛЪНЧЕВО” С УЧАСТИЕ В ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

Фондация “СЛЪНЧЕВО” и едни от нейните практически полета на работа – Частно основно училище “ИЗГРЕВ” и Детска школа “ИЗГРЕВ” имаха удоволствието да участват в Изложение за образование “В час и извън час”, организирано от Фондация “Дарби”.

Слънчевата педагогика е методика, която се фокусира върху изучаването и развитието на децата чрез наблюдение на природата и взаимодействие с нея. Българската образователна алтернатива успява успешно да съвмести всички образователни изисквания на МОН, съчетавайки ги с методите, които разкриват и подкрепят физическото, емоционалното и социалното благосъстояние на деца и възрастни.