Слънчева педагогика

ИЗКУСТВОТО В СЛЪНЧЕВАТА ПЕДАГОГИКА

         В слънчевата педагогика, изобразителното изкуство заема изключително важно място, тъй като се смята, че творческите дейности като рисуването и моделирането са ключови за развитието на вътрешния свят на човека. Някои от основните принципи, които се следват при работата с деца са:

  • Развитие на въображението и творчеството: Стимулиране на въображението и творческите способности у тях. Това помага за развиване на тяхната индивидуалност и себеоткрояване.
  • Възпитание чрез красотата: Чрез изкуството се създава възможност за възпитание на естетически и морални ценности, чиито форми и образи се откриват най-бързо и лесно именно в изкуството.
  • Работа с цветовете: В слънчевата педагогика голямо значение се отделя на работата с цветовете, тъй като се вярва, че те имат различно въздействие върху човешката психика и емоции. Например, топлите цветове могат да стимулират активност и енергия, докато студените цветове спомагат за успокоение и концентрация.
  • Символичен език: Изобразителното изкуство може да се използва за развитие на способността да се разбира и използва символичния език. Чрез рисуване на различни символи и образи, децата учат да изразяват и разбират дълбоки идеи и концепции.
  • Интеграция с други аспекти на обучението: Изкуството може да се интегрира с други учебни дисциплини като литература, история, наука и т.н., като по този начин обогатява и разширява учебния процес.

    Един учител, който разбира и ползва методите на слънчевата педагогика, се съобразява с периодите в развитието на учениците си.Период на волята (0-7 години): В този период, децата са визуално ориентирани и имат силно въображение. Учителят може да насърчава рисуването с пръсти или ръце, което помага за развитието на моториката и творческите умения.Период на сърцето (7-14 години): През този период, учителят може да включва по-структурирани упражнения по рисуване и моделиране, които да развиват емоционалното изразяване и чувствителност към красотата. През този период детето трябва да изобразява повече природата, конкретно да рисува растенията, цветята, да изобразява максимално точно природата. От значение е формата. Първо се започва с графика с черен молив и след това се добавят цветовете.Период на ума (14-21 години): На тази възраст, учениците могат да се занимават с по-сложни и абстрактни концепции в изкуството, като се насърчава критичното мислене и анализът.

         Важно е да се отбележи, че в слънчевата педагогика акцентът е върху процеса на създаване. Това означава, че всяко дете трябва да има свободата да изразява себе си по свой уникален начин, без строги ограничения или изисквания за „правилно“ или „неправилно“ изкуство, защото всички сме “незавършени картини”. 🙂