Слънчева педагогика

Фондация “Слънчево” с участие в конференция на СУ “Св. Климент Охридски”

БЪЛГАРСКИЯТ ОБРАЗОВАТЕЛЕН МОДЕЛ „СЛЪНЧЕВА ПЕДАГОГИКА“ С УЧАСТИЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯ В СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

Фондация “Слънчево” представи образователната система „Слънчева педагогика“ на Третата конференция за неформално образование „Към трансформиращо неформално образование в България“, организирана от Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Първата презентация беше на територията на Детска школа “Изгрев” в присъствието на проф. Николаева (понастоящем професор във Факултета по педагогика към Софийски университет “Св. Климент Охридски” и ръководител на Центъра за интердисциплинарни изследвания и иновации в неформалното образование (ЦИИНО)), учители, студенти, родители и гости, а второто представяне – в аулата на университета.

Вярваме, че този уникален и оригинален образователен проект ще развие своя потенциал в България и други страни от Европа и света.