Слънчева педагогика

СЛЪНЧЕВА ПЕДАГОГИКА – ОПОРНА ТОЧКА В ОБРАЗОВАНИЕТО

Фондация “Слънчево” имаше удоволствието да представи Слънчевата педагогика пред учители, родители, университетски преподаватели и студенти. Презентацията на тема “Слънчевата педагогика – опорна точка в образованието” разкри нови хоризонти пред всички обединени в каузата за промяна в образованието.