Частно основно училище „Изгрев“ е открито през 2015 г.; провежда своята дейности в изпълнение на държавните образователни стандарти и учебни програми, съчетани с принципите за природосъобразен и здравословен начин на живот.

Иновации и качество в обучението и възпитението.

Интерактивно се прилагат методите на слънчевoтo възпитание и обучение, основани върху хармонията и свободното общуване между учители и ученици, между хората и природата. Децата да започват деня с музика, дихателни и гимнастически упражнения и Паневритмия.

Училище „Изгрев“ има мисията да създаде хармонично и природосъобразно пространство за обучение и възпитание на децата в предучилищна и училищна възраст.

Детска школа „Изгрев“ предоставя услуги в образователно-възпитателната сфера,  посредством методите на „Слънчевата педагогика“ и нейното приложение чрез иновативния образователен модел “Обучение чрез възпитание”;

Подпомага развитието на децата чрез грижата на родителите и педагозите; чрез организиране на хармонична педагогическа среда; популяризиране на педагогическия опит и общуването с природата, и др., както и подготовка за училище.

Организира и провежда своята основна дейност с деца от 3 до 6-годишна възраст, като осигурява необходимата материално-техническа база и персонал за нормалното протичане на възпитателния процес.