ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОНЕН КРЕДИТ - УЧИТЕЛИ И ПЕДАГОЗИ

Обучение за допълнителна квалификация на учители, за получаване на квалификационни кредити.
Комплексно представяне на образователния модел, практическа демонстрация на методите и упражненията от слънчевото обучение и възпитание, чрез предварително обявени дати за присъствена или онлайн форма.
Цена за един квалификационен кредит: 100 лв присъствено, 80 лв онлайн.